DOUME Misja w Kamerunie
Aktualnosci O nas Adopcja serca Wolontariat Akcja GAPO Galeria Forum Kontakt
 
. . . A d o p c j a     s e r c a . . .

Dziękujemy za zainteresowanie akcją Adopcji Serca. Dzięki wielu z Państwa, w roku 2017-18 nasi podopieczni mogli w liczbie ponad 450 pójść do szkoły, a liczba tych, którzy zostali objeci pomocą w czasie minionych lat przekracza 1500.

We wrześniu rozpoczyna się nowy rok szkolny 2018-2019. Ci z Państwa, którzy zadeklarowali już poprzez wpłatę na konto chęć pomocy dzieciom, w pierwszej kolejności otrzymają informacje o swoich nowych podopiecznych.
Aby ułatwić wymianę informacji, prosimy o podawanie adresu email.
Będziemy przydzielać nowe dzieci chronologicznie wg daty wpłat.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z poniższym tekstem przed ewentualną korespondencja; część osób zadaje nam mailowo pytania, na które już tutaj znajdują się odpowiedzi, co bardzo spowalnia pracę wolontariuszy. Dziękujemy za wyrozumiałość.

Wolontariusze, którzy pomagają nam w korespondencji, a którym w tym miejscu bardzo serdecznie za to dziękuję, to :

Joanna Czapla
Iwona Czapla

Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami Adopcji w poniższym tekście :
1. Co to jest Adopcja Serca (lub Adopcja na odległość)?
2. Ile czasu trwa Adopcja?
3. Czy można wycofać się z Adopcji w czasie jej trwania?
4. W jaki sposób można podjąć Adopcję?
5. Ile wynosi opłata adopcyjna?
6. Czy można wpłacić mniej, niż podana powyżej kwota?
7. Jeśli ktoś wpłaci więcej, to czy dane dziecko otrzyma te pieniądze?
8. Czy można przekazać dodatkowe pieniądze np. na prezent świąteczny?
9. Czy można wysłać paczkę?
10. Czy można kontaktować się z dzieckiem np. listownie?
11. Czy można adoptować więcej dzieci?
12. Jest tyle organizacji, które zbierają pieniądze na dzieci Afryki. Skąd można mieć pewność, że przesłane pieniądze zostaną dobrze wydane?
13. Czy można wybrać płeć i wiek dziecka?
14. Czy w trakcie Adopcji dziecko może zostać zmienione na inne?
15. Co dzieje się w sytuacji, kiedy dziecko nie zda do następnej klasy?
16. Dlaczego różni misjonarze podają różne warunki Adopcji?
17. Czy można opłacać Adopcję w ratach ?
18. Ile czasu upływa od wpłaty na konto do momentu otrzymania informacji o dziecku ?
19. Czy osoba niepełnoletnia może adoptować dziecko ?
20. Ile lat trwa nauka w poszczególnych szkołach ?


Nr konta.

1. Co to jest Adopcja Serca?


Adopcja Serca to możliwość pomocy w uczęszczaniu do szkoły konkretnemu dziecku żyjącemu w Afryce, które jest sierotą, którego rodziców nie stać na zapewnienie mu edukacji, lub po prostu, któremu ze względu na zapał do nauki warto pomóc.

2. Ile czasu trwa Adopcja?


Naszym celem jest zapewnienie dzieciom skończenia przynajmniej szkoły podstawowej, i w miarę możliwości, szkoły średniej. Ale mamy też już wśród naszych wychowanków absolwentów szkół wyższych.
Długość trwania Adopcji zależy od momentu, w którym dziecko zostało zaadoptowane.
Przedszkole trwa 3 lata.
Szkoła podstawowa - 6 lat.
Collège lub Liceum - 7 lat (zawiera w polskim rozumieniu gimnazjum i liceum)
Szkoła techniczna, zawodowa - w zależności od profilu.

3. Czy można wycofać się z Adopcji w czasie jej trwania?


Wiele osób zadaje to pytanie, bojąc się, że w razie np. zmiany ich sytuacji ekonomicznej nie będą sobie mogły pozwolić na kontynuowanie Adopcji.

Adopcja jest owocem odruchu serca, w którym pragnie się odpowiedzieć na konkretną trudną sytuację afrykańskiego dziecka. Nie prosimy o podpisywanie żadnych zobowiązań.
Każdy jest wolny w podjęciu decyzji o Adopcji i można zrezygnować w każdej chwili. W takich sytuacjach prosimy jedynie o wcześniejszy kontakt, abyśmy mogli zapewnić dziecku pomoc w inny sposób.

4. W jaki sposób można podjąć Adopcję?


Wystarczy dokonać wpłaty na podane poniżej konto, zaznaczając na jaki cel pieniądze mają być przeznaczone. Na przelewie znajduje się adres ofiarodawcy. Na ten adres przesyłamy informacje dotyczące dziecka. Prosimy też o wysłanie informacji pocztą elektroniczną (tym bardziej, że adres z konta bankowego nie zawsze jest aktualny). Dzięki temu późniejsza korespondencja jest szybsza i łatwiejsza.

5. Ile wynosi opłata adopcyjna?


Minimalną kwotą jest 150zł na rok za przedszkole i szkołę podstawową. W tej kwocie zawarte jest czesne do szkoły. Prosimy rodziny dzieci o kupno przynajmniej zeszytów (ważne jest zachęcenie rodzin do uczestniczenia w kosztach wychowania).

Inna sytuacja pojawia się przy przejściu do szkoły średniej.

Chcąc zapewnić im dobrą edukację zachęcamy do pójścia do istniejącego tutaj katolickiego College, które w przeciwieństwie do przepełnionego, taniego liceum państwowego, może się poszczycić dobrymi rezultatami. W tym przypadku jednak, opłata wynosi ok. 600zł na rok - która to opłata może być uiszczana ratalnie. Nie ukrywamy, że w tej chwili bardziej nam zależy na pomocy starszym dzieciom i młodzieży.

6. Czy można wpłacić mniej, niż podana powyżej kwota?


Zdarzyło się kilkakrotnie, że ktoś wpłacił na Adopcję o wiele mniej, niż potrzeba. Ponieważ były to nieliczne przypadki, resztę pokryliśmy z innych źródeł. Jak się potem jednak okazało, najczęściej osoby te nie kontynuowały wpłat.

7. Jeśli ktoś wpłaci więcej, to czy dane dziecko otrzyma te pieniądze?


Z zasady - i z doświadczenia - nie dajemy (poza bardzo wyjątkowymi sytuacjami) gotówki do rąk dziecka, czy rodziny. Nie mamy wówczas wpływu na cel, na jaki te środki zostaną wykorzystane.
Raczej staramy się te pieniądze przeznaczyć na konkretne potrzeby, np. zakup zeszytów, książek. Rozdajemy je wówczas dzieciom najbardziej potrzebującym.
Staramy się nie faworyzować konkretnych dzieci, by uniknąć niepotrzebnych zazdrości i wzbudzać u innych dzieci poczucia, że są gorsze tylko dlatego, że nie są adoptowane. Niemniej jednak wiedząc o intencjach rodziców adoptujących zwracamy szczególną uwagę na "ich" dzieci i staramy się im przyjść z pomocą w razie potrzeby.
Zasadniczo dodatkowe środki staramy się dzielić na ogólną pomoc dzieciom (uzupełnienie wpłat ze strony rodziców, którzy zapomnieli albo się rozmyślili, pomoc w przypadkach problemów zdrowotnych, dokształcanie w świetlicy itp.

8. Czy można przekazać dodatkowe pieniądze np. na prezent świąteczny?


Przy okazji świąt czasem staramy się sprawiać dzieciom niespodzianki, kupując np. nowe ubranko czy jakąś zabawkę. Zachowujemy przy tym jednak ogólną zasadę podaną w poprzednim punkcie.

9. Czy można wysłać paczkę?


Teoretycznie jest to możliwe, natomiast znów praktyka pokazuje, że często nie warto.
* opłaty pocztowe w Polsce są b.duże,
* nie ma gwarancji, że przesyłka dojdzie, albo że dojdzie cała
* nie ma stałych opłat za odbiór przesyłki; czasem widzimisię urzędnika może sprawić, że jej odbiór będzie nieopłacalny
* w tej chwili zalew "chińszczyzny" dotknął również Afrykę, dlatego można tu kupić wiele produktów po atrakcyjnej cenie. Nie warto więc ich sprowadzać skąd indziej.
Są oczywiście artykuły tutaj niedostępne, no ale trudno mieć wszystko.
Tak więc warto byłoby wysyłać jedynie bardziej wartościowe rzeczy - ale w takim przypadku w razie problemów strata jest większa.
Jeśli ktoś mimo to zdecyduje się wysłać paczkę, warto - jak mi podpowiedziano na poczcie - dopisać na niej "DON POUR LA MISSION" (Dar dla misji).
Pomimo powyższych zastrzeżeń, od czasu do czasu otrzymaliśmy nieraz niespodziewane przesyłki i zawsze sprawiało nam to dużą radość.

10. Czy można kontaktować się z dzieckiem np. listownie?


Kontakt z dzieckiem odbywa się poprzez misjonarza.
W niektórych przypadkach rodzi się bardzo spontaniczna więź pomiędzy rodzicami adopcyjnymi i dzieckiem. Niektórzy chcieliby podtrzymywać ścisły kontakt.
Celem Adopcji jest pomoc w edukacji dzieci. Nie chcielibyśmy, aby rodziły się niepotrzebnie jakieś nadzieje np. na opuszczenie Afryki itp. Niektóre dzieci mają marzenia (rower, telewizor itp...) i wyrażając je w listach wprawiają czasem rodziców w zakłopotanie.
Zdajemy sobie sprawę, że jest to pewien limit tej akcji, ale misjonarzowi, który jest na miejscu, łatwiej ocenić obiektywną ssytuację i starać się znaleźć jak najlepszy sposób pomocy.

11. Czy można adoptować więcej dzieci?


Oczywiście. Niektórzy z rodziców w chwili obecnej adoptują dwoje, troje, a nawet... 10 osób. Wszystko zależy od chęci i możliwości konkretnego rodzica.

12. Jest tyle organizacji, które zbierają pieniądze na dzieci Afryki. Skąd można mieć pewność, że przesłane pieniądze zostaną dobrze wydane?


Oczywiście wiele zależy od zaufania. Nie wszystko da się pokazać i udowodnić. Natomiast formą przez nas praktykowaną są listy pisane przez dzieci do swoich rodziców adopcyjnych 1-2x do roku. Przynajmniej w ten sposób możemy pokazać, że dziecko się uczy i nie marnuje złożonego w nim zaufania.
Ponadto uruchomiliśmy system informacji przez internet (rodzice w listach otrzymują szczegóły na jego temat), gdzie odnotowane są wszystkie wpłaty i gdzie znajduje się zdjęcia dziecka. Chcielibyśmy, aby było to bardziej rozbudowane forum wymiany informacji, ale wziąwszy pod uwagę, że mamy już setki adoptowanych dzieci - a osób zajmujących się administracją (tylko jako dodatku do innych zajęć) można policzyć na palcach jednej ręki, trudno oczekiwać bardzo szybkiego wprowadzenia w życie wszelkich pomysłów.

13. Czy można wybrać płeć i wiek dziecka?


Rzeczywiście niektórzy rodzice proszą o takie, a nie inne dziecko. Zdarza się np., że ktoś, kto ma w domu same córki, prosi o syna. Generalnie nie ma z tym problemu, jeśli akurat jest taka możliwość. Natomiast większość rodziców podchodzi na zasadzie "co Bóg da" i przyjmują dziecko takie, jakie jest.

14. Czy w trakcie Adopcji dziecko może zostać zmienione na inne?


Niestety, jest to jeden z większych problemów, z jakimi się borykamy. Otóż czasem dzieci (najczęściej sieroty) są przenoszone przez rodzinę w inne miejsce. Oczywiście nikt ich nie pyta o zdanie, ani o zgodę. Tracimy wówczas kontakt z danym dzieckiem i proponujemy rodzicom adopcyjnym inne.
Niektórzy przyjmują to ze zrozumieniem. Inni natomiast nie chcą innego dziecka. Decyzja należy do każdego z rodziców osobiście.
Ten problem obrazuje jedynie prawdziwą sytuację afrykańskiego dziecka, które bardzo często zdane jest na los, jaki gotują sytuacje życiowe lub najbliżsi.

15. Co dzieje się w sytuacji, kiedy dziecko nie zda do następnej klasy?


Mówimy rodzicom adoptowanych dzieci, że warunkiem Adopcji jest dobra nauka. Staramy się jednak rozpatrywać każdy przypadek indywiduanie. Zdarza się bowiem na przykład, że mimo, iż dziecko może chodzić do szkoły dzięki Adopcji, jego sytuacja rodzinna jest taka, że trudno liczyć na dobre rezultaty. Jeśli więc widzimy, że istnieją obiektywne okoliczności utrudniające naukę, staramy się w jakiś sposób pomóc.
Jeśli jednak niepowodzenie jest skutkiem np. lenistwa, wówczas przerywamy Adopcję. W każdym razie konsultujemy się z rodzicem adopcyjnym, prosząc o jego opinię.


16. Dlaczego różni misjonarze podają różne warunki Adopcji?


Nasza misja znajduje się we wschodnim Kamerunie, w jednej z najbardziej opuszczonych części tego kraju. Sytuacja tu panująca różni się od np. od tej, jaką spotka się w stolicy, czy na zachodzie kraju. W innych krajach Adopcje organizuje się jeszcze inaczej. Jest to jak najbardziej naturalne zjawisko.

17. Czy można opłacać Adopcję w ratach ?


Tak. Mamy rodziców, którzy tak właśnie wpłacają. Dotychczas nie mieliśmy z tym żadnych problemów. Ważne jest, aby o tym wcześniej powiadomić, lub w przelewie napisać, że jest to rata i która.

18. Ile czasu upływa od wpłaty na konto do momentu otrzymania informacji o dziecku ?


Wiele zależy od momentu wpłaty. Jeśli jest to początek roku szkolnego, jest to zasadniczo kilka tygodni. Jeśli w ciągu roku, to może to być nawet kilka miesięcy.

19. Czy osoba niepełnoletnia może adoptować dziecko ?


Nie stawiamy żadnych ograniczeń jeśli chodzi o wiek, status społeczny czy płeć rodzica adopcyjnego.
Najważniejsza jest chęć pomocy, wyrażona w jakikolwiek sposób.
W naszych relacjach z Rodzicami opieramy się na zaufaniu i prawie w 100% się nie zawiedliśmy.

20. Ile lat trwa nauka w poszczególnych szkołach ?


System szkolnictwa w Kamerunie odzwierciedla system francuski.
Nauka zaczyna się w przedszkolu (Ecole Maternelle) i trwa do 3 lat.
Potem szkoła podstawowa (Ecole Primaire), która trwa 6 lat w klasach: SIL, CP, CE1, CE2, CM1 i CM2.
Szkoła średnia - jest tu połączona z polskim gimnazjum.
Liceum (Lycee) i Collège : 7 lat w klasach od szóstej do pierwszej plus klasa maturalna (Terminale)
Licea techniczne - od pierwszej do maturalnej.
Szkoły zawodowe - od 2 lat wzwyż.
Trochę to skomplikowane. W razie pytań prosimy o kontakt.

NB. Jeśli jakieś pytanie nie zostało tutaj zawarte, prosimy o kontakt, a postaramy się na nie odpowiedzieć.


Nr kont:


Oto numery kont zarejestrowanych na
ks. Mirosław Bujak, ul.Młyńska 23/25, 26-612 Radom

Konto w PLN
NR IBAN PL 59 1140 2004 0000 3502 0798 1218
Kod BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL

Konto w EUR
NR IBAN PL 90 2030 0045 3130 0000 0193 6910
Kod BIC/SWIFT GOPZPLPW

Konto w GBP
NR IBAN PL 59 2030 0045 3130 0000 0193 7080
Kod BIC/SWIFT GOPZPLPW

Konto w USD
NR IBAN PL 36 2030 0045 3130 0000 0195 2820
Kod BIC/SWIFT GOPZPLPW
 
EMO